Børn & Basispladser

Basispladser

Hos Vildbasserne har vi 2 pladser til børn, der er blevet visiteret til basispladser. Børn der tilbydes en basisplads, har behov for en særlig pædagogisk indsats for at kunne trives, lære og udvikle sig.

Alle basispladser visiteres vi et visitationsudvalg, og vi har derfor ingen indflydelse på hvem der kan få plads.

Basispladserne i vores institution er fleksible pladser. Det vil sige, at det er pladser for børn, der på på trods af deres særlige behov, hvad enten det er fysisk eller psykisk, profiterer af et inkluderende og mangfoldige miljø fx:

  • børn der skal udredes for en diagnose
  • særligt sensitive børn
  • børn med autisme
  • børn med ADHD
  • børn med socioemotionelle vanskeligheder
  • for tidligt fødte børn
  • børn med kræft 

Personalet i institutionen samarbejder med andre fagfolk gennem PPR som består af et team af psykologer, talepædagoger og pædagogiske konsulenter. Derudover har vi tilknyttet en fysioterapeut, der ved behov tilrettelægger theraplay forløb, der kan være med til at understøtte børnenes udvikling.

Hvad betyder det for de børn som har almindelige børnehavepladser

At gå i en institution med basispladser, betyder udover en bedre normering, at jeres børn vil være en del af et mangfoldigt fællesskab. Børn, der i børnehaven har været en del af et mangfoldigt børnefællesskab, er godt rustet til livet i skolen og efter skolen, fordi de bliver bedre til at samarbejde med forskellige slags mennesker, der ikke nødvendigvis er magen til dem selv.