Forældresamarbejde

Vi lægger vægt på en åben og tæt forældrekontakt, som en forudsætning for et godt samarbejde til gavn for barnets trivsel i institutionen.  Det er i den daglige kontakt med forældrene, at tilliden skabes og hvor vi ønsker at give forældrene et indblik i deres barns institutionsliv. Hvad optager barnet f.eks. i forhold til samværet med de andre, om glæder eller eventuelle udfordringer for den enkelte.

Omvendt ønsker vi også informationer fra jer som forældre, så vi har de bedste forudsætninger til at forstå og imødekomme jeres barns behov. Vi opfodrer jer derfor til at henvende jer til personalet i tilfælde af hændelser i familien som har betydning for jeres barn, f.eks. dødsfald, sygdom, skilsmisse eller bare at familien er i en fortravlet periode mv.

Informationsniveauet

Ca. 8 - 10 gange årligt udsender vi et orienteringsbrev til alle forældre, her giver vi løbende en overordnet orientering om hvordan det står til i huset som helhed. På Aula.dk lægges ugeplaner og aktuelle informationer ud. Desuden benytter vi i dagligdagen diverse tavler i huset til aktuelle opslag.

Bestyrelses referater vil løbende være tilgængelige på vores hjemmeside under bestyrelse.