Den første kontakt

Hvis dit barn skal starte i vores børnehave, får jeres barn og jer et brev lidt før børnehavestart, hvor vi byder jer velkommen. 

En typisk indkøring ser nogenlunde sådan ud:

  • Første dag kommer I et par timer ca. kl. 09-00 – 11.30. Her får i tildelt garderobeplads, skuffe og jeres barn lander lige på stuen.
  • Anden dag er I sammen med jeres barn i ca. 1 time, hvorefter I går og lader barnet være med til samling og/eller frokost med os. Efter frokost kl. 12.30 er det passende at I henter barnet igen.
  • Tredje dag bruger I god tid på aflevering, og lader derefter jeres barn være i børnehaven frem til efter frokost  eller til eftermiddagsmad kl. 14.30.

Det skal igen lige understreges at alle børn er forskellige, og at vi tager den første tid løbende så både barn, forældre og personale kan følge med. :) I den første uge er det godt hvis I kan tilrettelægge det således at barnet kan have forholdsvis korte børnehavedage. Børn reagerer meget forskelligt på at starte i/skifte børnehave. Nogle børn er klar til at give slip allerede på første dag og andre har brug for lidt længere tid. Men vores erfaring er, at vi først rigtigt kommer ind på jeres barn når I er ude af døren – så en indkøring må aldrig være for langstrakt.